Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERTNÍHO PORTÁLU PUJCKY-FINANCE.CZ

1. Základní ustanovení

 1.1 Provozovatelem inzertního portálu na internetových stránkách http://www.pujcky-finance.cz (dále jen „Pujcky-finance.cz“) je fyzická osoba osoba Tomáš Marvánek, IČ: 02051605, se sídlem Sokolovská 243/92, Karlovy Vary, PSČ 360 05. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Okresního živnostenského úřadu na Magistrátu města Karlovy Vary pod číslem jednacím ŽÚ/U10385/2013/Si (dále jen „provozovatel“).

Využívání služeb serveru je povoleno pouze osobám starším 18 let.

1.2 Každý uživatel a inzerent je povinen se před použitím portálu Pujcky-finance.cz seznámit s těmito Všeobecnými a obchodními podmínkami použití (dále jen „Podmínky“), používáním portálu Pujcky-finance.cz pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

 1.3 Podstatou  portálu Pujcky-finance.cz je umožnit jednotlivým poskytovatelům a zprostředkovatelům půjček inzerovat své nabídky a žadatelům o půjčky, umožnit poptávat konkrétní půjčky dle jejich požadavků stejně tak, jako umožnit všem dalším uživatelům na jednotlivé inzeráty reagovat.
 

2. Pravidla Inzerce a povinnosti uživatele při správě inzerátů:

 2.1. Inzerce půjček (nabídka i poptávka) na portálu Pujcky-finance.cz je s možností registrace. Podávání inzerátů je zdarma s možností placeného TOPování inzerce.

 2.2. Každý inzerent je povinen uvádět pravdivé údaje o své osobě a o své nabídce/poptávce. Při registraci je též uživatel povinen uvést všechny údaje věcně správně, úplně a pravdivě. Při zjištění nedostatků bude upozorněn administrátorem. Pokud nedostatky neodstraní, bude mu registrace zrušena.

 2.3. Je striktně zakázáno uvádět v inzerátech osobní a jiné identifikační údaje třetích osob, které nejsou na inzerátu žádným způsobem zainteresovány.

 2.4. Půjčky nabízené v rámci inzerce na portálu Pujcky-finance.cz musí být v souladu se zákonem Přílohy č. 1 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

 2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat kterýkoli inzerát na portálu Pujcky-finance.cz, a to i bez udání důvodu.

2.6. Každý inzerát musí být zcela originální a to jak nadpisem, tak popisem. Inzeráty stejného znění budou smazány a při opakovaném porušení tohoto pravidla bude zrušena registrace inzerenta včetně zamezení přístupu.

2.7. Inzerent má právo podat maximálně tři inzeráty denně vložené do rozlišných kategorií.

 2.8. Každý inzerent při registraci a zveřejnění svého inzerátu zároveň souhlasí s tím, že je plně způsobilý k právním úkonům dle právního řádu České republiky a zveřejněním inzerátu neporušuje žádné platné právní předpisy České republiky, též musí dodržovat dobré mravy a nenabádat ostatní k porušování těchto zákonů a předpisů.

 2.9. Inzerent nesmí spamovat nebo na svoje inzeráty nebo na web provozovatele nasměrovat systém generující náhodné IP adresy a uměle tak navyšovat návštěvnost svých příspěvků na webu. Takzvaný Autosurf bude považován za závažné porušení Podmínek registrace a registrace bude uživateli odebrána. Uživatel se zavazuje pro případ, že se dopustí nasměrování takového systému na portál www.Pujcky-finance.cz včetně jeho podstránek, zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- korun českých a případnou způsobenou škodu.

 2.10. Inzerent má možnost vložit své logo, obrázky či video. Inzerent může přidávat pouze takový obsah, který vznikl jeho vlastní tvorbou a je vždy originální oproti jeho předchozímu inzerátu. Dále má právo používat loga, obrázky či videa  v smluvním zastoupení bankovních domů či nebankovních institucí a není v rozporu s registračními podmínkami. Výjimku tvoří pouze videa, která jsou sdílená z databáze služby Youtube.

 2.11. Nepoškozovat dobré jméno webu nebo třetích osob, nepomlouvat jiné osoby, firmy nebo skupiny.

 2.12. Bude-li zjištěno, že inzerent vybírá předem poplatky za poskytnutí půjčky od uživatelů portálu, kteří reagovali na jeho nabídku půjčky, bude inzerentovi okamžitě zrušena registrace a smazány veškeré inzeráty. V případě, že tímto jednáním dojde k poškození dobrého jméno portálu Pujcky-finance.cz, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- korun českých a případnou způsobenou škodu.

2.13. Vkládání inzerátů odkazující na inzertní portály podobného charakteru jako Půjčky-Finance.cz je zakázano. Takové inzeráty budou smazány a při opakovaném porušení tohoto pravidla bude zrušena registrace inzerenta včetně zamezení přístupu.

3. Odpovědnost za škodu

 3.1. Každý inzerent je sám odpovědný za obsah jeho inzerce.

 3.2. Provozovatel portálu Pujcky-finance.cz neodpovídá za správnost, úplnost ani pravdivost jednotlivých inzerátů osob (inzerentů) a uživatelé ani žádné jiné osoby nejsou oprávněny u něj uplatňovat žádnou formu odpovědnosti ani náhradu škody v souvislosti se zveřejněnými inzeráty či jejich zneužitím.

 3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za právní vztah, který vznikne mezi inzerentem a třetí osobou při sjednání půjčky (úvěru, hypotéky apod.) a neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli či inzerentovi vznikne v souvislosti s používáním portálu Pujcky-finance.cz.

 3.4. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu či poškození dat inzerentů.

 3.5. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou nefunkčností či výpadkem portálu Pujcky-finance.cz.
 

4. Ochrana osobních ůdajů

4.1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Inzerent svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit registraci) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, inzerent má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoliv písemně odvolat. Pujcky-finance.cz je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel odsouhlasením Všobecných obchodních podmínek souhlasí se zasíláním informačních e-mailů o novinkách na Pujcky-finance.cz.

 4.2. Provozovatel Pujcky-finance.cz si vyhrazuje právo uchovávat údaje o činnosti inzerenta (IP adresa, registrační údaje) pro účely evidence vloženého obsahu a za účelem interního využití, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů veřejné moci o jejich sdělení, avšak bez konkrétní identifikace jednotlivých inzerentů.
 

5. Závěrečná ustanovení

 5.1 Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit

 5.2 Tyto podmínky jsou závazné pro všechny inzerenty a uživatele portálu Pujcky-finance.cz od okamžiku jejich zveřejnění.

 

 

leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_1/fed3db0ba383fada3d9044c3ee9e004e.jpeg 155 20 left 160 600 1 #wrapper http://www.tattoomania.cz